Over Rotary Eindhoven

zomerse "ten minute talks"

Gedurende de zomermaanden worden de clubavonden ingevuld door de clubleden die een zelf gekozen onderwerp inbrengen. Dit kan varieren van een interessante lezing tot een actueel onderwerp dat gezamenlijk besproken wordt. In september gaan wij weer over tot het normale Rotary programma met bijdragen van externe gastsprekers.

Scroll naar top