In memoriam Theo Hurks

Rotary Eindhoven herdenkt Theo Hurks, gedurende vele jaren een prominent lid van onze club. Theo was een Rotarian in hart en nieren, nauw verbonden met onze 5 ‘avenues’ en een aansprekend voorbeeld van ons devies: service above self.

Theo was ondernemer, maar leefde zich in in de positie van zowel bedrijven als kennisinstellingen en overheden om zo een gebalanceerde win-win creëren. Hij was zich bewust van de maatschappelijke impact en gaf zichzelf hier rekenschap van. Hij was vertrouwenwekkend en geloofwaardig.
Theo was alom gezien en gewaardeerd als anchorman van Brainport. Hij kende het DNA van de regio, was er drager en hoeder van. Met oog voor de menselijke en zakelijke kant van samenwerking. Samenwerking op basis van saamhorigheid.
Theo was een echte leider: toekomstgericht, open staand voor nieuwe ideeën, voor evolutie, de stip op de horizon in het oog houdend. Inspirerend en motiverend. Hij straalde wijsheid uit. Was bedachtzaam, doortastend, gefocust en gericht op resultaat. Hij combineerde ratio met empathie en boezemde zo op sympathieke en overtuigende wijze gezag in.
Theo was een warme persoonlijkheid met oprechte belangstelling, bemoedigend en relativerend. Eindhoven heeft een groot leider verloren.

Scroll naar top