Gemeenschapsfonds van de Rotary-Club Eindhoven

Gemeenschapsfonds van de ROTARY-CLUB EINDHOVEN

 • Website:       www.rotaryeindhoven.nl
  RSIN:             8142.19.901
  Postadres:     Zilvermeeuwlaan 15, 5613 CK  EINDHOVEN
                        t.n.v. Dhr Dr. P.H.M. Kuijper, Secretaris

Doelstelling:
De Stichting stelt zich ten doel d.m.v. financiële ondersteuning de belangen te behartigen van personen, groepen van personen en instellingen, die werkzaam zijn op sociaal, cultureel en/of charitatief gebied in de Nederlandse samenleving in het algemeen en in de regio Eindhoven in het bijzonder

Geldmiddelen:
Alle wettige baten en met name giften van leden.

Beleidsplan:

 • Bijdrage leveren aan personen of instellingen binnen de gestelde kaders
 • Continueren beleid mbt doelen die Rotary breed worden gesteund zoals Polio de wereld uit en opleidingen verzorgen voor waterbeheer tbv ontwikkelingslanden.
 • Fondsen werving opzetten voor projecten (zoals tbv de burgers van Oekraïne).
 • Continueren beleid m.b.t. regionale doelen die Rotary breed worden ondersteund, zoals “Help Polio de wereld uit”.
 • Een bijdrage aan doelen op lokaal en regionaal gebied betreffende Duurzaamheid, Design en Techniek.
 • Een lokaal fonds selecteren voor een substantiële donatie.

De inkomsten van de Stichting bestaan uit jaarlijkse giften van de leden, gisten door derden en incidenteel uit aanvullende bijdragen van Rotary Nederland als er subsidie op ingediende projecten wordt uitgekeerd.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester, waarbij uitgaven worden gefiatteerd door een commissie van leden die het bestuur daarover adviseren.

Bestuurders*:

2022 – 2023     L. van der Zandt, voorzitter
                       P. Koppens, penningmeester
                       H.J. van der Reijden, secretaris

2023 – 2024     H.J. van der Reijden, voorzitter
                      P. Koppens, penningmeester
                      P.H.M. Kuijper, secretaris

* de bestuurstermijnen zijn van 1 juli tm 30 juni

Beloningsbeleid bestuur: Geen honorering of onkostenvoorziening voor het bestuur.

Uitgevoerde projecten:

 • DDW Art East Art West
 • Tulpen aktie “Polio de wereld uit” 
 • Tentoonstelling “Listen” in “Kasteel Heeswijk”
 • RYLA weekend

Financiën:
Eigen vermogen per 1-7-2022:          E 27.738,–
Eigen vermogen per 1-7-2023:          E 23.994,–

Eigen bijdragen leden:                      E  5.410,–

Giften van derden 2022-2023:           E   7.035,–

Uitgaven
Diverse projecten :  

 • LISTEN tentoonstelling                                     E   2.000,–
 • Art East Art West / Oekraine                            E   7.500,–
 • Shelterbox                                                       E   3.750,–
 • Food Pharm Eindhoven                                    E      300,–
 • Rotary Bos project 100 jaar                              E      257,–
 • RYLA Leadership                                              E   1.500,–
 • Rotary Foundation                                            E     700,–

Totaal van de diverse projecten:                                   E 16.007,–

Bankkosten:                                    E      182,–

 

 

Scroll naar boven