ANBI – GEMEENSCHAPSFONDS

Rotary Eindhoven Centrum ANBI

Website:       www.rotaryeindhoven.nl
RSIN:             8142.19.901
Postadres:    De Verver 1, 5506 BH Veldhoven
                       t.n.v. H.J. van der Reijden, Secretaris

Doelstelling:
De Stichting stelt zich ten doel d.m.v. financiële ondersteuning de belangen te behartigen  van personen, groepen van personen en instellingen, die werkzaam zijn op sociaal, cultureel en/of charitatief gebied in de Nederlandse samenleving.

Geldmiddelen:
Alle wettige baten en met name giften van leden.

Beleidsplan:
Een lokaal fonds selecteren voor een substantiële donatie.
Continueren beleid m.b.t. regionale doelen die Rotary breed worden ondersteund, zoals “Help Polio de wereld uit”.
Een bijdrage aan doelen op lokaal en regionaal gebied betreffende Duurzaamheid, Design en Techniek.

Bestuurders:
2019 – 2021*    W.J. Withagen, voorzitter
                       P. Koppens, penningmeester
                       H.J. van der Reijden, secretaris

2021 – 2022     J.O. Dieleman, voorzitter
                       P. Koppens, penningmeester
                       H.J. van der Reijden, secretaris
* de bestuurstermijnen zijn van 1 juli tm 30 juni

Beloningsbeleid bestuur: Geen honorering of onkostenvoorziening.

Uitgevoerde projecten:
* Grinmaaier aan de Stichting Stadsakkers te Eindhoven
* Opleiding Waterbeheer aan de TU/e
* Zorginstelling Kronehoef

Financiën:
Eigen vermogen per 30-06-2021 :    E 27.000,–
Bijdrage leden 2020-2021 :             E   2.800,–
Uitgaven
Grinmaaier :                                  E   2.000,–
TU/e :                                           E      500,–
Kronehoef :                                   E    1.000,-

 

Gemeenschapsfonds Rotary Eindhoven

Dit Gemeenschapsfonds is de goede doelen stichting van Rotary Club Eindhoven al waar de financiële middelen worden beheerd.

Scroll naar top