Bestuurswissel met BBQ juni 2021

Het zag er niet naar uit dat het droog zou zijn deze avond. Maar om zes uur kwam de zon door en hadden we een heerlijke avond met de clubvrienden en partners.
Iedereen had zijn favoriete gerecht gemaakt en op de BBQ gelegd. Het ontbrak ons aan niets.
Tijdens de avond werd ook onze nieuwe voorzitter Otto Dieleman geïnstalleerd en werd Willem Jan Withagen bedankt voor zijn enorme inzet gedurende de afgelopen twee termijnen. Corona was een lastige tijd voor iedereen. Willem Jan is er goed in geslaagd om de club bij elkaar te houden door virtuele bijeenkomsten te organiseren waarbij eenieder zijn of haar bijdragen ruimschoots heeft kunnen leveren.
Ook mochten we de afgelopen twee jaar 4 nieuwe leden verwelkomen. Ook deze leden hebben weer nieuwe energie en dynamiek in de club gebracht. Leuk!

Helaas hebben we ook afscheid genomen van twee leden. Carine Arts en Herman Bouma. Beide leden zijn vele jaren lid geweest en hebben mooie lezingen, columns, ervaringen en inzichten met ons gedeeld. Onder dankzegging van al deze bijdragen wensen wij hun een fijne tijd.

Nadat Willem Jan de clubleden heeft bedankt voor het support en vertrouwen gedurende zijn voorzitterschap wordt het tijd om Otto te installeren als onze nieuwe voorzitter.
Hein vond nog een oude oprichtingsoorkonde, ingelijst en wel. Deze werd aan Otto ter hand gesteld. De oorkonde bevestigde dat we dit jaar als club 90 jaar bestaan! Daar gaan we vast ook nog wat mee doen.

Otto heeft leuke plannen voor het komende jaar en gezamenlijk zullen we deze zo goed mogelijk realiseren.
Ons verder tegoed doend aan de heerlijke BBQ, welke gehost werd in de tuin bij Willem Jan en Angelic, keerden we tegen half 10 weer naar huis.
Hopelijk blijft Corona nog maar matig op de achtergrond rondwaren en kunnen we onze tweewekelijkse bijeenkomsten weer in Parkzicht optuigen.

Scroll naar top