De 4-Way Test

Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen of doen, geldt:

  1. Is het waar?
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
  3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?
 
Deze vier regels verwoorden het waarschijnlijk meest gebruikte uitgangspunt van moreel verantwoord handelen. Binnen Rotary staan deze regels bekend als de “4-Way Test”.
 

Deze regels zijn in 1932 bedacht door Herbert J. Taylor (de latere wereldpresident van Rotary International:1954-55) .  Taylor werd gevraagd om een bedrijf te leiden dat een faillissement naderde en hij stelde een ethische code op die alle werknemers, zowel op hun werk als in hun privéleven, accepteerden.

De 4-Way Test werd een richtlijn voor de verkoop-, de productie- en de advertentieafdeling alsmede voor de afdeling public relations. De toekomst van het bedrijf lag in handen van deze eenvoudige levensvisie. Het groeide al snel uit tot een succesvolle organisatie.

De 4-Way Test wordt wel eens kernachtig in één zin samengevat:
Is het zo, mag het zo, kan het zo, moet het zo?

Bijeenkomst / lokatie
maandag 18:15u
Hotel Parkzicht
Alberdingk Thijmlaan 18
5615 EB Eindhoven
040 214 66 40

Scroll naar boven