De 4-Way Test

Met betrekking tot alles wat we denken, zeggen of doen, geldt:

  1. Is het waar?
  2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
  3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
  4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

Deze vier regels zijn in 1932 bedacht door (de latere wereldpresident van Rotary International:1954-55) Herbert J. Taylor. Ze verwoorden het waarschijnlijk meest gebruikte uitgangspunt van moreel verantwoord handelen in de zakenwereld. Bij Rotarians staan deze regels bekend als de 4-Way Test. Taylor werd gevraagd om een bedrijf te leiden dat een faillissement naderde en hij stelde een ethische code op die alle werknemers, zowel op hun werk als in hun privéleven, accepteerden.

De 4-Way Test werd een richtlijn voor de verkoop-, de productie- en de advertentieafdeling alsmede voor de afdeling public relations. De toekomst van het bedrijf lag in handen van deze eenvoudige levensvisie. Het groeide al snel uit tot een succesvolle organisatie.

De 4-Way Test werd door Rotary in 1943 overgenomen en in het Engels luidt de tekst als volgt:

Of the things we think, say or do:

Is it the truth?
Is it fair to all concerned?
Will it build goodwill and better friendships?
Will it be beneficial to all concerned?

In het Nederlands wordt de 4-Way Test wel eens kernachtig in één zin samengevat:
Is het zo, mag het zo, kan het zo, moet het zo…

Bijeenkomst / lokatie
maandag 18:15u
Hotel Parkzicht
Alberdingk Thijmlaan 18
5615 EB Eindhoven
040 214 66 40

Scroll naar top